Kurucumuz

Dr.Octa

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mükerrem ŞAHİN

Doğum Yeri : Trabzon

Doğum Tarihi : 1974 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres (1) : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çankırı Cad. Çiçek Sok. No3/6, 06050 Ulus-Ankara

Adres (2) : Tıbbi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mahallesi 2363. Cadde No:25/A, Eskişehir Yolu, Etimesgut-Ankara

Gsm : 0 533 425 86 50

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÖĞRENİM DURUMU

(2003-2007) Post Doktora MTA Genel Müdürlüğü, Bor ve Hidrojen Enerjisi Laboratuarı, Ankara

(2003) Doktora Derecesi (98/100) Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara

(1997) Yüksek Lisans Derecesi (96/100) Fen bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim dalı Ankara Üniversitesi –Ankara

(1995) Lisans tamamlama (Kimya), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi - Ankara

(1994) Lisans Derecesi (3.76/4.00), Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi (Almanca) Bölümü Hacettepe Üniversitesi-Ankara

(1993-1994) Technische Üniversitaet München (TUM), Verfahrens Technik, Elektrochemie Lab.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI

“Ostenik Krom-Nikel Çeliğinde Dört Karbon İçeren Bazı Alkollerin Korozyon İnhibitör Etkilerinin Karbon-Karbon Bağ Türüne Bağlı Olarak İncelenmesi”

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı,1997. Doç. Dr. Semra Bilgiç

 

DOKTORA TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI

“Petrol Çeliğinin Çeşitli Petrol Ortamlarındaki Korozyonuna Bazı Organik Bileşiklerin İnhibitör Etkisi”

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı, Mart 2003. Prof. Dr. Semra Bilgiç


İŞ DENEYİMİ

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Doç Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Müh. Böl. Ankara 2016- ...
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Müh. Böl. Ankara 2014-2016
Yrd. Doç. Dr. THK Üniversitesi, Makine Müh. Böl. Ankara 2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Enerji Sistemleri Müh. Bölümü, Ankara 2012-2013
Bor ve Hidrojen Enerjisi Araştırma Lab Sorumlusu MTA Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi Başkanlığı, Ankara 2007-2011
Proje Yöneticisi MTA Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi Başkanlığı, Ankara 2003-2007
Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi (Almanca) Anabilim Dalı Ankara 1995-2003
Chemie Lehrer Deutsche Botschaft, Ankara Ernst Reuter Schule 2010-2011
Kimya Öğretmeni Muradiye Erkek Lisesi, Ankara 1994-1995

KAMU KURULUŞU ÜYELİKLERİ

Görev Unvanı  Görev Yeri
Kurul Üyesi OSTİM KOSGEB, Proje Değerlendirme Kurulu 
Kurul Üyesi Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Kurulu
Kurul Üyesi Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) Çalışma Grubu

SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÜYELİKLERİ

Görev Unvanı Görev Yeri
Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Kardeşlik Hareketi Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi ADAM (Ankara Araştırma ve Düşünce Derneği)
Araştırma Grubu Üyesi Dünya Enerji Konseyi (World Energy Council) Türk Milli Komitesi “Bor ve Hidrojen Enerji Araştırma Grubu”
Üye Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği (İAHE)

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE VERİLEN DERSLER

• Hidrojen Teknolojisi

• Yanma

• Enerji Ekonomisi ve Politikaları

• Isı ve Enerji Sistemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

• Proje yönetimi

• Kimyasal Risk etmenleri

• Bilim Tarihi

TPE TARAFINDAN TESCİLLENEN PATENTLER

2008/01585

Sodyum Bor Hidrür (NABH4) Üretimi İçin Bir Yöntem

2012/03253

Araçlar için Hidrojeni Anında Üreten Bir Yardımcı Yakıt Düzeneği

2008/01828

Borhidrürden Elde Edilen Hidrojen Katkısı ile Hareket Edebilen Araba Modeli

2008/02327

Sodyumborhidrür (NaBH4) Üretim Prosesine Yönelik Yeni Bir Basamak

2008/02775

Yanma Sistemleri İçin Hidrojen ve Oksijen Gazını Aynı Anda Üretebilen ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Düzenek

2008/08716

Gemi Motorları İçin Emisyon Yoğunluğunu Azaltıcı Bir Yardımcı Yakıt Düzeneği

2010/04222

Asetonitril için Sa%aştırma Prosesi

2010/00342

Akrilonitril Üretiminde Yan Ürün Olarak Çıkan Asetonitrili Zenginleştirmek için Bir Yöntem ve Cihaz

2010/01844

Yüksek saflıkta asetonitril elde etmek için saflaştırma prosesi

2015 / 02204 2015-GE- 65354

Lubrigant özelliklere sahip yeni bir yakıt katkısı

2015 / GE - 65354

Sudan Anında Hidrojen ve Oksijen Üreten Bir Yardımcı Yakıt Düzeneği

2015-GE-176629 PT 2015/05759

Çözelti Kontrollü Yeni Tasarım Bir Hidrojen Üreteci

2015 / 03986

Elektrokimyasal yöntem ile Yüksek Sa%ıkta Elementer Bor Üretimi için Yeni Bir Sistem (2016/02/22 yayın tarihi)

TİCARİLEŞMİŞ MARKALAR

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. (Ortak Danışman)

“Hidrojenle zenginleştirilmiş yakma sistemleri ve seramik sektörü uygulaması”.
Tez Öğrencisi: Ozan Murat AYNA
Uşak Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Anabilim Dalı -2012
Danışman: Doç. Dr. Canan Kandilli

2. (Ortak Danışman)

“Developing a Specific Reactor Disposing Flue Gases by Obtaining Fuel by means of NaBH4 .”
Tez Öğrencisi: Ersin Kilci YBU Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı, 2014
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Bilen

3. (Ortak Danışman)

“Sodyum borhidrürün buhar hidroliziyle içten yanmalı motorlar için hidrojen üretimi.”
Tez Öğrencisi: Meryem Sena AKKUŞ Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014-
Danışman: Prof. Dr. Göksel ÖZKAN

ÖDÜLLER

 • “Borlu Hidrojen üreteci” isimli cihazı ile Abbas Güçlü ile Bizim Mucitler Yarışması Marmara Bölgesi Finalinde Jüri özel Ödülü,22/05/2008
 • Yanmaz ahşap “Tübitak liseler arası proje yarışması” Ankara bölgesi Mart 2009,Arı koleji proje danışmanı
 • H2S den hidrojen üretimi için yeni bir model, Tübitak Liseler arası proje yarışması “Ankara Bölgesi Mart 2010”, danışmanı
 • Güneş-Hidrojen Ocağı Tübitak liseler arası 2011proje yarışması Ankara ikincisi Proje danışmanı

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 • 2004-2007 ”Bordan sodyumborhidrür ve bazı bor bileşiklerinin elde yöntemlerinin geliştirilmesi ve sanayiye uygulanması” Proje Başkanı: Şahin, M. MTA 2004-2007
 • 2007-2009 “Bordan Sodyumborhidrürün elektroliz ile elde yönteminin geliştirilmesi ve sanayi uygulaması” Proje Başkanı: Şahin, M. TUBİTAK MAG 105M341
 • 2013-2014 “Hidrojen –Dizel Hibrit araç geliştirilmesi” Proje Başkanı: Şahin, M. BAP projesi, THK Üniversitesi
 • “H2S den hidrojen üretimi için teknoloji geliştirilmesi ve uygulaması” Proje Başkanı: Şahin, M. Gazi Üniversitesi, MTA 2012

Devam Eden Projeler:

 • (2015-…) Egzoz atık gazları kullanarak SodyumBor Hidrür katkılı çözeltiden hızlı hidrojen üretiminin sağlanması için yeni hücre dizaynı ve mekanizma geliştirilmesi, Proje Başkanı, Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Makine Müh Bölümü, Yüksek Lisans Tezi
 • (2015-…) Yüksek saflıkta elementer bor üretim sisteminin geliştirilmesi (Ankara Kalkınma Ajansı) Proje Danışmanı, Roketsan- HB Grup Kimya Ve Teknoloji -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • (2015-…) CNG Sistemleri İçin Yanma Verimini Artırıcı Yeni Bir Tasarım Sanayi Firması-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (TUBİTAK), Proje Danışmanı
 • (2015-2016) İklim Değişikliği için Farkındalık Geliştirme Projesi, Çevre Bakanlığı -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Proje Koordinatörü

ESERLER

A) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Evaluation of the performance of a hydrogen enriched combustion system for ceramic sector, Canan Kandilli, Ozan Murat Ayna, Mukerrem Sahin Int.Journal of Hydrogen Energy (2015) 1-12

A2. The investigation of the e'ect of Congo Red inhibitor on the corrosion of di'erent steels in 3.5 % NaCl medium, M. Şahin, H. Çelikkan, A. Asan, M.L. Aksu, Materials Science-Poland, Vol. 28, No. 4, 2010

A3. Experimental and theoretical study of the e'ect some heterocyclic compounds on the corrosion of low carbon steel in 3.5% NaCl medium, M.Şahin,G. Gece,F.Karcı,S.Bilgiç J Appl Electrochem ,Acceptet 6 February 2008

A4. The Investigation Of The Electrooxidation Of Sodium Borohydride On Various Metal Electrodes In Aqueous Basic Solutions, H. Çelikkana, M .Şahinb , M. L. Aksuc* and T. N.Veziroğlud .Int.Journal of Hydrogen Energy 32(2007) 588-593 (Atıf Sayısı:52)

A5. An investigation on the inhibition e'ects of some new ditiophosphonic acid monoesthers on the corrosion of the steel in 1 M HCI medium, Karakuş,M.,Şahin ,M,Bilgiç ,S. “Materials Chemistry and Physics” 92 (2005) 565-571

A6. The Inhibition e'ectes of some heterocyckic nitrogeneus compaunds on the corrosion of steel in CO 2 saturated NaCl solutions, Şahin,M.,Bilgiç,S.”Anti-corrosion Methods and Matterials” 50 (1) ,( 2003)

A7. The inibition e'ects of some cyclic nitrogen compaunds on the corrosion of the steel in Na Cl mediums, Şahin.M.,Bilgiç,S.,Yılmaz,H.”Applied Surface Science” 195,1-4 (2002)

A8. The corrosion inhibition of austenitic chromium-nickel steel in H2SO4 by 2-butyn 1-ol Şahin,M.,Bilgiç,S. “Materials Chemistry and Physıcs” 70 ,290 -295 (2001)

A9. The e'ect of crotyl alcohol on the corrosion of austenitic chromium –nickel steel, Şahin,M.,Bilgiç,S., Applied Surface Science , 147,27-32 (1999)

B) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Tam Metin Yayınlananlar (Proceedings)

B1. The Electrochemical Behavior of Boron Containing Steels, M.Şahin, H.Çelikkan,M.L.Aksu, “X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s .476-483 01-04 kasım 2006 , Adana

B2. Çeşitli Metaller Üzerinde Sodyumborhidrürün Sulu Bazik Çözeltisinin Elektrokimyasal Olarak Yükseltgenme Davranışlarının Araştırılması, Çelikkan.H., Şahin,M..Aksu,M.L,” II. Uluslararası Bor Sempozyum’ ” s.225 23-25 Eylül 2004 Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

B3. Demirin 1MHCL ortamındaki korozyonuna Saponinin inhibitör ektisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç.S. M.L Aksu “ IX . Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.293-99, 22 -26 eylül 2004 Gazi Ün. Ankara

B4. Investigation of ınhibitor e'ect of 2-ABA (2-Aminobebziminazol) to the corrosion of petroleum steel in mediums with CO2 and H2S, Şahin,M., Bilgiç.S. “VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.526-534,9-12 Kasım 2002 , Eskişehir

B5. The corrosion inhibition of the steel by salicylic acid in acidic Media, Bilgiç,S., Şahin,M. “9th European symposium on corrosion inhibitors” 4-8 September 2000, Universty of Ferrara Italy.

B6. An investigation on the corrosion inhibitive e'iencies of some four carbon alcohols on the austenitic chromium –nickel steel in relations to type of carbon bond, Şahin,M.Bilgiç,S., “ICC 14 th internationel corrosion congress” 27 September 2000 Cope town, South Africa.

B7. Çeliğin sülfirik asit ortamındaki korozyonuna Benzoik asit ve Salisilik asidin inhibitör etkisi, Şahin,M.,Bilgiç.S. “VII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.285- 292 ,18-20 Kasım 2000 , İstanbul

B8. Demirin asidik ortamlardaki korozyonuna doğal bal ve pekmezin inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç.S. “VII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.521-526 ,18-20 Kasım 2000 İstanbul

B9. Ostenitik Cr-Nİ çeliğinin H2SO4 ortamındaki korozyonuna 2-butin 1-ol ün inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M., Çalişkan,N.,Bilgiç.S. “VI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.308-312 ,4-7 Kasım ,1998, İzmir

B10. Atik pillerin çöp ortamındaki korozyon hızları ve çevreye etkilerinin incelenmesi, Şahin,M., Say, R. Çalişkan,N.,Bilgiç.S. “V. Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.85-88 ,6-9 Kasım 1996 Adana

B11. 304 çeliğinin H2SO4 ortamındaki korozyonuna krotil alkolun inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç.S. “V.Uluslararası Korozyon Sempozyumu” s.171-175 ,6-9 Kasım 1996 Adana

Özeti Yayınlananlar

B12. Desing of a Cell that can separate hydrogen and sulfur from a solution of H2S “Black Sea Hydrogen Sulfide Workshop”,M.Şahin,M.L.Aksu,14-15 Aralık 2011,Taksim-İstanbul

B13. AB Gemi kaynaklı emisyon değerleri için getirilen yaptırımlar ve yeni çözüm önerileri “10.Europort 2009,Uluslar arası gemicilik fuarı M.Şahin,25-27 Mart 2009 ,İstanbul

B14. Electrochemical corrosion properties of metal alloys used ın orthopaedic ımplants A.Şimşek,H.Çelikkan,M.Songür,N.Ş.Altun M.Şahin “ Biomed 2004 “11.International Biomedical Science and Technology Days” September 6-10 ,2004,Ankara

B15. Boron Fuel Cells,Hydrogen Energy And Use In Automotive Industry Şahin,M., Çelikkan.H.,Yörükoğlu A. “ UKMK-6” ,7-10 eylül 2004 , İzmir

C) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Tam Metin Yayınlananlar (Proceedings)

C1. Çiftli yakıt sistemlerinde hidrojen uygulamaları, M.Şahin UHK 2009 “ s. 15-16 Ekim 2009, Kocaeli

C2. Güneş Hidrojen Katkılı hibrit bir dizel kojenerasyon sistemi önerisi, M.Şahin” ICC 2009 s . 14-17 Mayıs 2009,İstanbul

C3. Sodyumborhidrürün elektrokimyasal sentezi çalışmaları, M.Şahin, “II.Ulusal Bor çalıştayı” s .476-483 17-18 Nisan 2008 , Ankara

C4. Hidrojenin içten yanmalı motorlarda kullanımın getireceği avantajlar ve karşılaşılan problemler, M.Şahin,“III.Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi” s.159-164, 17 Temmuz 2006, İstanbul

C5. The investigations of the corrosion rates of the waste batteries at the garbage medium and theeir e'ectes to the environment, Şahin,M.,Say,R.,Bilgiç,S.”Journal of the ınstıtute of science and technology” Gazi Uni .14 ,85, (2001)

Özeti Yayınlananlar

C6. Hidrojen Gelecektir, M.Şahin, ICT ENERJİ (Uluslar arası enerji dergisi) Mart 2015,Sayı 11 .s.27

C7. Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinde yerli çözüm:Aminbor, M.Şahin,Popüler bilim dergisi,Eylül-Ekim 2015 kapak makalesi, s.24

C8. Sodyum Borhidrürün Önemi, Yakıt Pillleri ve Elektrokimyasal Sentez Çalışmaları, “VI. Elektrokimya Günleri”, E. Gökmeşe, M. Şahin

C9. Geleceğin Enerji Senaryoları ve Türkiye, “Her Yönüyle Kimya Sempozyumu, M.Şahin,19-21 Ekim 2011, Beytepe-Ankara 29 Haziran-1 Temmuz, 2005, Eskişehir

C10. Çeliğin HCL Ortamındaki Korozyonuna Bazı Ditiyofosfonik Asitmonoesterlerinin İnhibitör Etkisi . M.Karakuş,M.Şahin,S.Bilgiç, “V.Ulusal Elektrokimya Günleri “,9-11 Haziran 2004 Samsun

C11. Bazik ortamda Sodyum Borhidrürün çeşitli metallerdeki elektrokimyasal davranışları Çelikkan,H.,Şahin,M.,Aksu,M.K “II.Bor Çalıştayı” 6 Mayıs 2004 Zonguldak

C12. %3.5 NaCl ortamında petrol çeliğinin korozyonuna 2-H-Qumarin, 3-ATA ve 3-ATA-Q nun sinerjestik inhibisyonu, Şahin,M.,Bilgiç,S. “IV.Elektrokimya Günleri” 11- 13 haziran 2003 Adana

C13. Petrol çeliğinin petrol suyu Ortamındaki korozyonuna 2-ABA ve 2-ABA-Q nun inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç,S. “IV.Elektrokimya Günleri” 11-13 haziran 2003 Adana

C14. Petrol çeliğinin %3.5 NaCL ve CO2 li ortamlardaki korozyonuna 2-ABA ve 3-ATA nın inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç,S. “ 5.UKM Sempozyumu” 9-12 Eylül 2002, Ankara

C15. Çeliğin % 3.5 NaCl ortanındaki korozyonuna bazı organik bileşiklerin inhibitör etkisinin incelenmesi, Şahin,M.,Bilgiç.S.,Karcı,F., “3.Ulusal Elektrokimya Günleri” 20- 27 Nisan 2001, Mersin

C16. Hidrojen Gelecektir, M.Şahin, ICT ENERJİ (Uluslar arası enerji dergisi) Mart 2015,Sayı 11 .s.27

ULUSAL RAPORLAR

Hidrojen Enerjisi ve Borun Kullanma Potansiyeli, Eroğlu İ., Öztürk,T., Özbayoğlu,G., Şahin,M., Bilici,U., “Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi,Hidrojen ve Bor Çalışma Grubu Raporu”, 24 Haziran 2004

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

1. “ELEKTROKİMYA” 231 s . (2001) Prof.Dr.Abbas AKSÜT Arş. Gör.Mükerrem ŞAHİN

2. “HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ” 148 s. (2006) Dr.Mükerrem ŞAHİN

DİĞER FAALİYETLER

1. Gelecek Enerji Senaryoları ve Karadeniz konulu seminer programları 2011

2. Birinci Hidrojen Enerjisi Eğitimi Programı, Nisan 2006, Bahçeşehir ÜniversitesiICHET-MEB Düzenleme komitesi üyesi ve organizatör

3. İkinci Hidrojen Enerjisi Eğitimi Programı, Haziran 2007, Çankaya üniversitesiICHET-MEB Düzenleme komitesi üyesi ve organizatör

4. Yenilenebilir Enerji Eğitim Programı I, Haziran 2013, THK Üniversitesi-Ostim OSBMEB, Düzenleme Komitesi Başkan 

Haberler

AA- 400 dolarlık bor 4 milyon dolarlık yakıt katkısına çevrildi

AA- 400 dolarlık bor 4 mi...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir savun...

Bu fabrikanın işçileri "öğretim üyeleri"

Bu fabrikanın işçileri &q...

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin akademik kadrosu...

Bor ve hidrojenden petrole alternatif yakıt geliştirildi

Bor ve hidrojenden petrol...

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa...

Dünyayı sarsacak buluş

Dünyayı sarsacak buluş

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa...

Foto Galeri

İletişim Bilgileri

Telefon : 0312 503 40 40
Cep :  0549 503 40 40
E-Posta : mukerremsahin@gmail.com

Tıbbi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mah. 2363. Cad. No:25/A Etimesgut - ANKARA (Eskişehir Yolu Üzeri, Başkent Ünv. Yanı)